ประสบการณ์/ความชำนาญพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                               มีประสบการณ์ในการให้บริการเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม มากว่า 30 ปี และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการติดตั้ง แก้ไข, ซ่อมระบบทีวี, ดาวเทียม, เคเบิลทีวี ทั้งในอพาร์ทเมนท์, โรงแรม, โรงพยาบาล, หมู่บ้านจัดสรร, บ้านเดี่ยว, ค่ายทหาร ทั้งในระบบ MATV, SMATV และ CATV          

                 มีสมาชิกที่รับชมรายการผ่านระบบเคเบิลทีวีของบริษัทฯกว่า 600,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล                          

                 เป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ที่มีระบบการบริหารและให้บริการที่ทันสมัยที่สุดรายหนึ่งในปัจจุบัน